Контакти

Клуб по спортни танци „Варна“ провежда своите занимания в сградата на Народно читалище „Христо Ботев“ – гр. Варна, ул. Черни връх 62.

Мобилни телефони:  0877 856171 , 0885 650667 , 0887 233771 , 0887 865680 ,  0889 801360

Телефон: 052613146                                                                                                   Факс: 052613144                                                                                                                    E-mail: clubvarna@abv.bg